Abazović: „Anti-mafija“ zakon usmjeren protiv imovine koja nema porijeklo

Abazović: „Anti-mafija“ zakon usmjeren protiv imovine koja nema porijeklo

Svi koji su sticali novac krimalnim aktivnostima, švercovanjem duvana, narkotika, zloupotrebom državnih resursa i dobara moraju da obeštete državu. Bez toga pravda u Crnoj Gori je nemoguća. U tom smislu, mi imamo set anti-mafija zakona, ukazao je Abazović na Okruglom stolu na temu „Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću“.

Abazović je naveo da je najvažnije bilo da se povede računa o tome da zakonsko rješenje bude optimalo, da odgovara uslovima u Crnoj Gori i bude primjenjivo rješenje u našim zakonskim i institucionalnim okvirima, ističući da samo koordinisanom akcijom državnih institucija „anti-mafija“ zakonu mogu da profunkcionišu.

Ovog Zakona ne treba niko da se plaši. Svako ko je dobronamjeran i ko želi da pravda profunkcioniše ne treba da ima zebnju. On je usmjeren samo protiv imovine koja nema svoje porijeklo i koja je stečena nezakonito. Moramo stati u red država koje žele da distribuciju pravde čine mnogo kvalitetnijom, istakao je Abazović.

Abazović je istakao da novac stekao na pošten način i u skladu sa zakonom treba da se zna i da se pozdrave kao dobri i sposobni za društvo.

Pred nama je jedan od najvažnijih zakonskih tekstova kada je borba protiv kriminala i korupcije u pitanju. Ovo je  zakon kojeg radi pune efikasnosti moraju pratiti rano pokretanje finansijskih istraga  i umrežen, koordinisan sistem sa jasnim ciljem da se dođe do rezultata, naglasio je u uvodnom obraćanju ministar unutrašnjih poslova i koordinator Ministarstva pravde Sergej Sekulović.

Ministar Sekulović je istakao da crnogorski Parlament treba što prije da usvoji Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću, kako bi se što prije krenulo sa primjenom, ističući da od primjene, odnosno organa koji će sprovoditi ovaj zakon, zavisi sudbina Crne Gore, kako na unutrašnjem, tako i na međunarodnom planu.

Državni sekretar Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava, Boris Marić, pozvao je prisutne ali i svu stručnu javnost da, iako je formalno završena javna rasprava, svoje sugestije i komentare dostave do kraja iduće nedjelje. Svi komentari koji su se čuli danas na okruglom stolu, biće pažljivo razmatrani od strane Ministarstva i Radne grupe, jer vjerujemo da su isti dati sa dobrom namjerom, kao i da zakonski tekst dođe pred Vladu odnosno Parlament, kao najbolje rješenje koje ova država može ponuditi.

,,Primjena zakona umnogome zavisi od saradnje državnih organa. To mora biti koordinisana akcija“, istakao je savjetnik potpredsjednika Vlade za pravna pitanja Ivo Šoć.

Govoreći o namjerama i izazovima prilikom pisanja Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću, Šoć je naveo da je njegovo usvajanje prva faza, dok je ključna faza njegova primjena. Šoć je istakao da je posljednja faza primjene Zakona upravljanje zaplijenjenom imovinom i da će se u narednom periodu raditi na unapređenju tog kompleksnog procesa.

izvor: gov.me

Ostavite komentar