Apelacioni sud trebalo da presudi, a ne da ukida presudu

Apelacioni sud trebalo da presudi, a ne da ukida presudu

Vrhovni sud je konstatovao da je Apelacioni bio dužan da održi pretres i presudi u ovoj krivično-pravnoj stvari, a ne da po treći put ukine prvostepenu presudu i predmet vrati Višem sudu na ponovno suđenje

Sedamnaest godina, koliko je prošlo od ubistva visokog policijskog funkcionera Slavoljuba Šćekića, crnogorski sudovi nikako da odluče o tome koji je sud nadležan da stavi tačku na skoro dvodecenijsku agoniju.

Apelacioni sud je 5. oktobra 2022. godine ukinuo poslednju u nizu osuđujućih presuda protiv optuženih i predmet vratio na ponovno suđenje Višem sudu u Podgorici. U međuvremenu, Viši sud je odlučio da predmet dostavi Vrhovnom sudu da odluči o nadležnosti, potvrdila je za „Dan“ portparol tog suda Marija Raković.

Viši sud je izazvao sukob nadležnosti i dostavio Vrhovnom sudu spise na odlučivanje o nadležnosti, nakon čega je Vrhovni sud odredio da je Apelacioni sud ovog puta nadležan za suđenje u tom predmetu – saopštila je Raković.

Četvorica okrivljenih dobili po 30 godina robije

Nakon četiri godine suđenja, 2009. godine izrečena je prva osuđujuća presuda optuženima za ubistvo inspektora Šćekića, ali je Apelacioni sud 2010. ukinuo tu presudu. Na ponovljenom suđenju 2011. godine opet je donesena osuđujuća presuda protiv optuženih, i to ponovo po 30 godina zatvora. Apelacioni sud, na čelu sa Milivojem Katnićem, 2012. godine ponovo ukida prvostepenu presudu. Iste godine novu osuđujuću presudu na ponovljenom suđenju donosi sudija Biljana Uskoković. Tu presudu 2013. godine potvrđuje Apelacioni sud, na čijem je čelu i dalje bio Milivoje Katnić. Advokati okrivljenih su se žalili Vrhovnom sudu, koji ukida osuđujuću presudu, a slučaj se vraća na ponovno odlučivanje Apelacionom sudu. Taj sud 2015. donosi odluku kojom potvrđuje 30-godišnje zatvorske kazne za četvoricu okrivljenih. Ustavni sud Crne Gore 2019. godine ukida osuđujuću presudu, uz obrazloženje da je optuženima povrijeđeno pravo na suđenje u razumnom roku. Iste godine Vrhovni sud, na osnovu odluke Ustavnog suda, ukida presudu i vraća predmet Apelacionom sudu na ponovno odlučivanje. Nakon dvije godine, 5. oktobra 2022. godine, Apelacioni sud ukida osuđujuću presudu protiv optuženih i vraća predmet na ponovno suđenje.

Međutim, Vrhovni sud je konstatovao da je Apelacioni sud bio dužan da održi pretres i presudi u ovoj krivičnopravnoj stvari, a ne da po treći put ukine prvostepenu presudu i predmet vrati Višem sudu na ponovno suđenje. Odlučujući o nadležnosti, iz Vrhovnog suda su podsjetili da je Opšta sjednica od 28. decembra 2009. godine utvrdila načelni pravni stav da će se pretres uvijek održati pred drugostepenim sudom ako drugi put rješava u istom predmetu po žalbi, a u postupku odlučivanja ocijeni da postoje razlozi za ukidanje prvostepene presude, piše u rješenju.

U konkretnom slučaju, Apelacioni sud Crne Gore je u redovnom žalbenom postupku tri puta ukinuo prvostepenu presudu, što je u suprotnosti sa odredbom čl.407 st.6 ZKP-a, u kojoj je imperativno propisano kad je prvostepena presuda jednom ukinuta, drugostepeni sud će u sjednici vijeća ili nakon održanog pretresa sam donijeti presudu, i načelnom pravnom stavu Su I.br.296/09 od 28.12.2009. godine kojim je utvrđeno da će se pretres uvijek održati pred drugostepenim sudom ako drugi put rješava u istom predmetu po žalbi, a u postupku odlučivanja ocijeni da postoje razlozi za ukidanje prvostepene presude – precizirali su iz Vrhovnog suda.

Policijski inspektor Slavoljub Šćekić ubijen je ispred svoje kuće u Podgorici 30. avgusta 2005. godine. Sedamnaest godina kasnije sudski proces optuženima za njegovo ubistvo je na početku. Optuženi Saša Boreta, Ljubo Bigović, Milan Šćekić i Ljubo Vujadinović više puta su bili osuđeni na po 30 godina zatvora, ali su drugostepena vijeća obarala te presude.

Ostavite komentar