Krivokapić – Bregu: Regionalna saradnja podsticaj za ubrzanje procesa evropskih integracija

Krivokapić – Bregu: Regionalna saradnja podsticaj za ubrzanje procesa evropskih integracija

Crna Gora pridaje veliki značaj regionalnoj saradnji kao jednom od prioriteta naše vanjske politike, značajnom pokretaču ukupnog društveno-ekonomskog napretka, i važnom podsticaju za ubrzanje procesa evropskih integracija, naglasio je predsjednik Vlade Crne Gore prof. dr Zdravko Krivokapić na današnjem sastanku sa Majlindom Bregu, generalnom sekretarkom Savjeta za regionalnu saradnju (RCC).

Izražavajući dobrodošlicu generalnoj sekretarki Bregu, premijer Krivokapić je ponovio posvećenost Crne Gore saradnji sa RCC i pružanju podrške svim aktivnostima usmjerenim na snaženje regionalne saradnje i dijaloga:

 Savjet za regionalnu saradnju je veoma važan za Zapadni Balkan, i predstavlja najbolji način za reflektovanje naše regionalne saradnje, kazao je premijer Krivokapić.

Privrženost Crne Gore jačanju dobrosusjedskih odnosa ogleda se u aktivnom i konstruktivnom učešću u preko 35 regionalnih organizacija, među kojima je i RCC. U tom kontekstu, premijer je pohvalio rad RCC-ja i lični doprinos generalne sekretarke Bregu u prethodnom trogodišnjem mandatu i istakao da Crna Gora regionalne organizacije vidi kao izuzetno važne mehanizme za jačanje povjerenja, koje je preduslov za učvrščivanje odnosa i saradnje među državama učesnicama.

Neophodno je da prestanemo da živimo u prošlosti. Preduslov da se naš region razvija leži u znanju, vještinama i kompetenciji. Zato smo se mi odlučili za ideju: Evropa sad i Evropa ovdje, poručio je predsjednik Vlade.

Generalna sekratarka Bregu se saglasila sa premijerovom konstatacijom kako je neophodno „izgraditi Evropu sada i ovdje, a ne samo čekati da Evropa otvori vrata za nas.

„Ljudi sa Zapadnog Balkana su stručnjaci i profesionalci, sa izvrsnim kompetencijama“, istakla je Bregu.

Generalna sekretarka je naglasila kako cijeni zalaganje naše zemlje za regionalnu saradnju, te da RCC računa na podršku Crne Gore kada su u pitanju Zelena agenda za Zapadni Balkan i Omladinska laboratorija Zapadnog Balkana.

Premijer Krivokapić i generalna sekretarka Bregu saglasili su se da su „komšijska vrata prva na koja trebamo da pokucamo”, i dodali da su agende ekonomskog i socijalnog razvoja, ključne za razvoj našeg regiona i njegov put ka EU, te da moraju biti praćene adekvatnim odgovorima iz oblasti zaštite životne sredine i klimatskih promjena.

Ostavite komentar