Martinović: Spremni smo za izbor članova Tužilačkog savjeta

Martinović: Spremni smo za izbor članova Tužilačkog savjeta

Poslanici Demokratske Crne Gore spremni su da prisustvuju sjednici parlamenta tokom avgusta kako bi se izabrali članovi Tužilačkog savjeta, saopštio je poslanik Demokrata i potpredsjednik partije Vladimir Martinović.

“Proces saslušavanja kandidata za članove Tužiačkog savjeta je u toku. Nakon toga, neophodno je doći do dogovora o izboru profesionalnih i nezavisnih kandidata i utvrditi na Odboru za politički sistem predlog pet kandidata. Tek tada, pomenuti akt može ući u proceduru na plenumu, a sjednica se može sazvati isključivo na način propisan Poslovnikom jer radimo u skladu sa pozitivnim propisima i na pravno valjan način”

Vladimir Martinović

Naveo je i da je važno da u narednom periodu matični odbori završe svoj dio posla i stvore formalno-pravne uslove da Skupština može da izabere novog predsjednika DIK-a, usvoji Zakon koji omogućava objedinjavanje lokalnih izbora, kao i druga urgentna pitanja.

“Što se tiče poslanika Demokratske Crne Gore nakon svih neophodnih dogovora i stvaranja formalno-pravnih preduslova, spremni smo čak i na to da imamo sjednicu u avgustu, dan koji kolege izaberu, naravno – u skladu sa Poslovnikom, Ustavom i pozitivnim propisima jer želimo i pravno i politički apsolutno nesporne procese kako bi, kao što je i najavljeno od čelnika izvršne vlasti i javnosti, od septembra krenula odlučna borba protiv organizovanog kriminala i korupcije”

izvor: demokrate.me

Ostavite komentar