MEDOJEVIĆ: MINISTAR MICKEJ NEIZVRŠAVANJEM SOPSTVENOG  BUDŽETA PROTIVZAKONITO UGROŽAVA LIKVIDNOST PRIVREDE I FUNKCIONISANJE SISTEMA! DRŽAVA NIJE IGRAČKA!

MEDOJEVIĆ: MINISTAR MICKEJ NEIZVRŠAVANJEM SOPSTVENOG BUDŽETA PROTIVZAKONITO UGROŽAVA LIKVIDNOST PRIVREDE I FUNKCIONISANJE SISTEMA! DRŽAVA NIJE IGRAČKA!

U cilju partijske kampanje Demohrišćanske stranke Ministar Mickej (Milojko Spajić) u kontinuitetu obmanjuje javnost i uvodi opasne improvizacije u sistem javnih finansija.

Za prvih 9 mjeseci 2021 godine Mickej nije izvršio obaveze iz budžeta u iznosu od 108 mil EUR. To su obaveze iz budžeta koje su planirane u budžetu za 2021 godinu koji je je pripremao Mickej i za koji je rekao da je “najbolji u istoriji”.

Ovdje se ne radi o uštedama, nego o definisanim obavezama potrošačkih jedinica za finansiranje svog rada, posebnih programa, nabavki i kapitalnih investicija za 2021. Ministar Mickej je dužan da IZVRŠAVA budžet i da omogući potrošačkim jedinicama da nesmetano realizuji svoje aktivnosti.

Izgleda da je Mickej preko svog, vrlo dorbog druga Odovića, nastavio da cenzuriše plaćanja i izvršenja obaveza potrošačkih jedinica, kao što je to radio u protivustavno i protivzakonito uvedenom režimu privremenog finansiranja.

Tako su Mickej&Odović isplatili 55 mil eur manje od planiranog za kapitalne investicije. Ovo kašnjenje u isplati obaveza iz kapitalnih investicija ugrožava nelikvidnost preduzeća koja izvode radove. Oni kasne sa isplatama svojih obaveza, vraćanjem kredita, kasne zarade. Vlada postaje izvor nelikvidnosti privrede.

Posebno je bila velika dreka od strane Mickeja da ako ne glasamo budžet, neće se moći isplatiti subvencije poljoprivrednicima i ostalim korisnicima – Mickej za prvih 9 mjeseci je isplatio 11 mil EUR manje za subvencije.

I ako su puna usta brige o siromašnima, Mickej je platio 5,3 mil EUR manje za socijalne nadoknade.

Ali je zato Mickej svojim kolegama “bankarima” isplatio 8,8 mil eur više za kamate.

Mickej nije izvršio ni plaćanja na ime transfera institucijama, NVO i javnom sektoru od preko 11 mil EUR.

Ministar ne može svojim diskrecionim odlukama da odlučuje koje će se stavke u budžetima potrošačkih jedinica (koje su integralni i organski dio budžeta) izvršavati, kad i koliko. Time se uvodi haos u sistem javnih finansija. Potrošačke jedinice ne mogu da planiraju svoje javne nabavke, ponuđači ne mogu da planiraju svoje ponude.

Ministar postaje tačka rizika od korupcije jer isplate zavise od njega i niegovog vrlo dobrog druga Odovića. To otvara pitanja motivacije povjerilaca, privatnih firmi da stimulišu Ministra, kako bi njihova potraživanja bila ranije i u cjelosti izmirena.

Uštede se rade planski, i to rebalansom budžeta koji se mora usvojiti u Skupštini. Neplaćanje obaveza države ili selektivno plaćanje je grubo kršenje Zakona o budžetu i ukazuje na moguću korupciju ili dominaciju partijskih interesa u odnosu na opšte.Uštede se rade planski, i to rebalansom budžeta koji se mora usvojiti u Skupštini. Neplaćanje obaveza države ili selektivno plaćanje je grubo kršenje Zakona o budžetu i ukazuje na moguću korupciju ili dominaciju partijskih interesa u odnosu na opšte.

Privatne apoteke ne dobijaju novac za prodaju ljekova na recepte, izvođači radova prekidaju radove, država sve više duguje. Ministar sam odlučuje o isplatama.

I na kraju to što nije isplatio 108 mil EuR koje je sam planirao kao obavezu budžeta, “prikazuje” kao smanjenje deficita i “uštedu”.

Izvršenje budžeta je zakonska obaveza. Ako je došlo do pada prihoda budžeta, i ne može da se realizuju neke planirane obaveze potrošačkih jedinica, radi se rebalans budžeta i donosi se odluka ili o smanjenju budžetskih rashoda ili o finansiranju deficita iz drugih izvora ili promjenom poreske politike.

Država nije igračka, a posebno javne finansije koje su najkonzervativniji dio finansijskog sistema i svaka promjena mora biti dobro i pažljivo pripremljena i analizirana.

Posebno u državi gdje je Vlada najveći poslodavac i najveći kupac i gdje se nepažljivim i hazarderskim potezima može destabilizovati i finansijski sistem i privreda u cjelini.

Nebojša Medojević

Predsjednik PzP

Ostavite komentar