Medojević: Učestvovanje u ratu u Ukrajini je krivično djelo!

Medojević: Učestvovanje u ratu u Ukrajini je krivično djelo!

Predsjednik Pokreta za promjene, jedan od lidera Demokratskog fronta i doskorašnji poslanik u Skupštini Nebojša Medojević poručuje da je učestvovanje u ratu u Ukrajini jedan vid krivičnog djela.

Njegovo saopštenje prenosimo integralno:

Imajući u vidu da ova raspala anticrnogorska Vlada u ruševinama nije reagovala na pozive Ambasade Ukrajine našim građanima da uzmu učešće u ratu u oružanim formacijama, koristim ovu priliku da obavjestima javnost da se radi o krivičnom djelu.

Shvatam ogorčenost ukrajinskih diplomata zbog rata u njihovoj zemlji, ali ovdje se radi o grubom kršenju Bečke konvencije, ugrožavanju interese zemlje domaćina i podstrekivanju naših građane na vršenje krivičnih djela.

U novonastalim okolnostima kraha arhitekture evropske i globalne bezbjednosti, od najvećeg nacionalnog interesa za Crnu Goru je da se ne miješa u ovaj sukob i ne svrstava ni na jednu stranu.

Mala i slaba, siromašna i posvađana i podjeljena Crna Gora, treba da učini sve što može da obezbjedi humanitarnu pomoć i iskaže solidarnost prema žrtvama. Crna Gora nema ništa sa razlika za početak rata. Neće imati nikakav uticaj i na kraj rata.

Ovo nije naš rat i u njemu ne treba učestvovati. Zadatak Vlade, političke elite i svih institucija je da sačuvamo mir i stabilnost u zemlji, živote naših ljudi, sačuvamo radna mjesta, obezbjedimo redovno snadbjevanje i bezbjednost građana i države.

Učestvovanje u stranim oružanim formacijama

Član 449b

(1) Ko protivno zakonu, drugim propisima ili pravilima međunarodnog prava vrbuje, regrutuje, priprema, organizuje, rukovodi, prevozi ili organizuje prevoz ili obučava pojedinca ili grupu ljudi u namjeri njihovog pridruživanja ili učestvovanja u stranim oružanim formacijama koje djeluju izvan Crne Gore,kazniće se zatvorom od dvije do deset godina.

(2) Ko protivno zakonu, drugim propisima ili pravilima međunarodnog prava otputuje radi pridruživanja ili učestvovanja, pridruži se ili učestvuje u stranoj oružanoj formaciji koja djeluje izvan Crne Gore, pojedinačno ili u organizovanim grupama,kazniće se zatvorom od šest mjeseci do pet godina.

(3) Ko neposredno ili preko trećeg lica nudi, daje, obezbjeđuje, traži, prikuplja ili prikriva finansijska sredstva, fondove, materijalna sredstva ili opremu koja je u cjelini ili djelimično namijenjena za izvršenje djela iz st. 1 i 2 ovog člana,kazniće se zatvorom od jedne do osam godina.

(4) Ko javno poziva druge na izvršenje djela iz st. 1, 2 i 3 ovog člana,kazniće se zatvorom od šest mjeseci do pet godina.

(5) Lice iz st. 1 do 4 ovog člana, koje otkrivanjem pojedinca ili grupe spriječi izvršenjekrivičnog djela,kazniće se zatvorom od šest mjeseci do tri godine, a može se i osloboditi od kazne.

(6) Stranom oružanom formacijom, u smislu ovog člana, smatra se terorističkaorganizacija, strana vojska ili policija, strana paravojna formacija ili parapolicijska formacija osnovana protivno zakonu, dragim propisima ili pravilima međunarodnog prava.

Ostavite komentar