OPŠTINA BIJELO POLJE: REBALANS BUDŽETA DOKAZ DOMAĆINSKOG POSLOVANJA

OPŠTINA BIJELO POLJE: REBALANS BUDŽETA DOKAZ DOMAĆINSKOG POSLOVANJA

Planiranim rebalansom, odnosno izmjenom Odluke o budžetu za 2021. godinu, budžet je planiran u iznosu 14 miliona 447 hiljada eura, što je za 566.428 eura ili za 4,08 odsto više od planiranog.

Budžet za 2021. godinu bio je planiran u iznosu 13.881 eura. Razlika između planiranog budžeta i rebalansa odnosi se na uvećanje prenesenih sredstava iz prethodne godine u iznosu od 390 hiljada eura, i poreza na dohodak fizičkih lica u iznosu od 200 hiljada eura (ustupljeni prihodi od države).

To je saopštila sekretarka Sektretarijata za finansije Alida Nuhodžić, na centralnoj javnoj raspravi povodom Nacrta odluke o izmjeni odluke o budžetu Opštine Bijelo Polje za 2021. godinu.

Na centralnoj javnoj raspravi, koja je raspisana 29. septembra, danas, međutim, nije bilo zainteresovanih građana, privrednika, mjesnih zajednica, NVO sektora, koji bi se uključili i dali svoj doprinos razmatranju nacrta odluke.

Prateći realizaciju prihoda za 9 mjeseci uočeno je da se pojedini prihodi ostvaruju iznad plana budžetom, a na strani rashoda kapitalni budžet i pojedini rashodni se ne ostvaruju po planu.

Tekući planirani prihodi po rebalansu iznose 11 miliona 506 eura hiljada, što je više od planiranog odlukom o budžetu za 4, 5 odsto. Sopstveni prihodi rebalasom su planirani u iznosu 2 miliona 51 hiljadu eura, ili 4, 6 odsto više od planiranog.

Naknada za urbanu sanaciju koju plaćaju vlasnici bespravnih objekata planiran je u iznosu od 220 hiljada eura, odnosno 120 hiljada više od planiranog a više od plana povećan je i dohodak za 280 hiljada eura ( planiran u uznosu 3 i po miliona eura). Veći plan u odnosu na plan budžeta je uslijedio na osnovu ostvarenja za prvih 9 mjeseci i očekivane realizacije do kraja godine, imajući u vidu ostvarenje po Završenom računu za ovu godinu”, navela je Nuhodžić u uvodnom izlaganju.

Donacije po rebalansu planirane su u iznosu od 600 hiljada eura, dok su po planu bile milion eura.

“Prihodi po osnovu kapitalnih donacija su manje od planiranog za 300 hiljada eura, jer je došlo do odlaganja nastavka izgradnje postojenja za prečišćavanje otpadnih voda, dok su tekuće donacije sa planiranih 200 hiljada eura smanjene duplo, istakla je Nuhodžić.

Ukupno planirani primici u iznosu od 14 miliona 447 hiljada eura raspoređni su na tekuću budžetsku potrošnju u iznosu od 7 miliona 40 hiljada, otplatu duga 4 miliona 455 hiljada eura, i kapitalni budžet 2,95 miliona eura.

Naglasila je da su sredstva za zarade planirana u iznosu od 1,7 miliona eura, te da Opština u 2021. redovno izmiruje zarade zaposlenim u Opštini i javnim ustanovama čiji je osnivač.

„Povećani su transferi institucijama, pojedincima, NVO sektoru za nepunih 35 hiljada eura i planirani su u iznosu od 3 miliona 596 hiljada eura. Kapitalne izdatke planiramo u iznosu od 2,95 miliona eura ili za petinu manje od plana”, zaključila je Nuhodžić.

Ostavite komentar