Predstavljen projekat rehabilitacije Biogradskog jezera

Predstavljen projekat rehabilitacije Biogradskog jezera

Na inicijativu MEPG, na sastanku sa predstavnicima JP Nacionalni parkovi Crne Gore, predstavljen je projekat rehabilitacije Biogradskog jezera, čiji je naručilac Ministarstvo. Jer, Biogradsko jezero je jedan od bisera Crne Gore koji moramo da sačuvamo! 

Pomenuti projektni zadatak obuhvata prikupljanje postojećih podataka, njihovu analizu i sagladavanje stanja Biogradskog jezera, kao i projektovanje istražnih radova neophodnih za utvrđivanje razloga koji dovode do smanjenja nivoa vode u jezeru koje je primjećeno tokom godina. Na projektu su angažovana četiri lokalna eksperta koji sačinjavaju multidisciplinarni tim koji će raditi na rješavanju problema smanjena nivoa Biogradskog jezera

Sa tim u vezi, Dina Skarep (MEPG), Vladan Dubljević, Golub Ćulafić, Milan Radulović, Milić Ćurović i Roj Frenk, u saradnji sa rendžerima NP Biogradska gora obilazili su teren, gdje su, između ostalog, mjerili proticaj Biogradske rijeke.

“Podrška u pripremi projekata za sektor životne sredine i klimatskih akcija u Crnoj Gori” (IPA) je puni naziv projekta i njegov glavni cilj je priprema projektne i tenderske dokumentacije za prioritetne infrastrukturne projekte i obuhvaćeno je njih 9 – 4 iz obasti otpadnih voda, 3 iz oblasti upravljanja otpadom i 2 zaštita prirode. Projekat Rehabilitacija Biogradskog jezera, faza I je iz oblasti zaštite prirode i sporovodi ga COWI.

IPA projekat započet je u februaru 2021. godine i predviđeno je da traje tri godine. A projekat u vezi sa Biogradskim jezerom je počeo u drugoj polovini oktobra kada su potpisani ugovori sa ekpsertima.

Ostavite komentar