Premijer Krivokapić razgovarao sa predsjednikom Evropskog suda za ljudska prava Robertom Spanom

Premijer Krivokapić razgovarao sa predsjednikom Evropskog suda za ljudska prava Robertom Spanom

Crna Gora do sada nije imala nijedan predmet koji je bio pod pojačanim nadzorom izvršenja od strane Komiteta ministara Savjeta Evrope, što ukazuje na spremnost i odlučnost države da posvećeno ispunjava obaveze izvršenja presuda Evropskog suda za ljudska prava, zaključeno je na sastanku predsjednika Vlade prof. dr Zdravka Krivokapića i predsjednika Evropskog suda za ljudska prava Roberta Spana.

Predsjednik Vlade prof. dr Zdravko Krivokapić istakao da politička volja da se sprovedu presude Evropskog suda za ljudska prava u Crnoj Gori neće dovoditi u pitanje bez obzira na eventualne ekonomske ili političke implikacije.

To potvrđuje činjenica da su mjere koje je Crna Gora preduzela na individualnom i generalnom planu u cilju izvršenja presuda u 58 predmeta, ocijenjene kao zadovoljavajuće i adekvatne, kazao je premijer, pohvalivši djelovanje i rezultate zastupnika Crne Gore pri Evropskom sudu za ljudska prava.

Predsjednik Evropskog suda za ljudska prava Robert Spano je izrazio zadovoljstvo zbog namjere Crne Gore da pristupi potpisivanju Protokola br. 16 uz Evropsku konvenciju o ljudskim pravima, cijeneći da to predstavlja važan alat za kvalitetniju saradnju i uspostavljanje bliskog dijaloga između Evropskog suda za ljudska prava i nacionalnih sudova.

Predsjednik Spano je podsjetio na postupke koji su vođeni protiv Crne Gore, a koji su se odnosili na nedostatak djelotvorne istrage, ali i postojanja nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja i kažnjavanja. Premijer Krivokapić je dodao da će nova Vlada učiniti sve da se takvi slučajevi ne ponavljaju, ukazujući na važnost primjene Evropske konvencije o ljudskim pravima.

Sagovornici su ocijenili da je zadatak svih demokratskih društava da budu garant poštovanja temeljnih ljudskih prava i sloboda, a obaveza svih grana vlasti da zajedničkim pristupom osiguraju ambijent poštovanja i sigurnosti.

Na sastanku je ocijenjeno da je Evropska konvencija za ljudska prava i sistem na kojem ona počiva, a u čijem središtu jeste Evropski sud za ljudska prava, jedna od glavnih vrijednosti današnje Evrope, te da će Crna Gora kao i sve države članice nastaviti da daje puni doprinos njihovoj afirmaciji i očuvanju.

izvor: gov.me

Ostavite komentar