Sastanak ministara odbrane članica i posmatrača Američko-jadranske povelje, A-5

Sastanak ministara odbrane članica i posmatrača Američko-jadranske povelje, A-5

Generalni direktor Direktorata za politiku odbrane, general major Rajko Pešić, učestvovao je danas na sastanku ministara odbrane Američko-jadranske povelje A-5 u Splitu, Republika Hrvatska. Sastanak je okupio predstavnike zemalja članica A-5: Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Republike Hrvatske, Republike Sjeverne Makedonije i SAD-a, kao i posmatrača Republike Kosovo, Republike Srbije i Republike Slovenije. Tokom sastanka razgovarano je o perspektivi Američko-jadranske povelje A-5 i doprinosu međunarodnim misijama, a razmijenjena su i mišljenja o COVID-19 sa fokusom na prevazilaženje posljedica koje pandemija izaziva u regionu.

General Pešić je istakao da je važan zadatak zemalja regiona jačanje nacionalnih odbrambenih sistema, te da bi budući napori Povelje trebalo da budu usmjereni ka postizanju ovog cilja, kroz zajedničke vojne vježbe i obuke, koje će takođe doprinijeti jačanju interoperabilnosti i omogućiti efikasnije zajedničko učešće u međunarodnim misijama. U tom kontekstu, general Pešić je posebno naglasio pozitivno iskustvo zajedničkog doprinosa operacijama u Avganistanu, u okviru misije “Odlučna podrška“, te istakao da bi moguće zajedničko angažovanje u okviru Američko-jadranske povelje u budućim međunarodnim  misijama imalo pozitivan uticaj na regionalnu saradnju, potvrđujući posvećenost i sposobnost zajedničkog doprinosa kolektivnom miru i stabilnosti.

General Pešić je posebnu pažnju posvetio bezbjednosnim rizicima sa kojima se suočava region Zapadnog Balkana naglašavajući sve veću opasnost od hibridnih prijetnji, kao i izazova proizvedenih pandemijom COVID-19, te istakao da su neophodni saradnja i korišćenje zajedničkih resursa u okviru Američko – jadranske povelje A-5, ojačamo nacionalne kapacitete u sistemu odbrane.

Uvjeren da Američko-jadranska povelja A-5 predstavlja uspješan projekat regionalne bezbjednosne saradnje, Pešić je ponovio snažnu posvećenost Crne Gore, kao NATO članice, promociji evroatlantskih vrijednosti i zaključio da udruženo djelovanje i intenzivna regionalna saradnja jedino mogu osigurati stabilan, bezbjedan i prosperitetan Zapadni Balkan.

Na kraju, učesnici sastanka su potpisali i Zajedničku izjavu država članica A-5, potvrđujući udruženo djelovanje i snažnu regionalnu saradnju kao jedine garancije za uspješnu borbu protiv aktuelnih bezbjednosnih izazova sa kojima se suočava region.  

General major Rajko Pešić se na marginama sastanka susreo sa predstavnicima Ministarstava odbrane zemalja članica i posmatrača inicijative A-5, sa ciljem potvrđivanja spremnosti Ministarstva odbrane Crne Gore da doprinese zajedničkom snaženju povjerenja u okviru inicijative, kao i stabilnosti regiona.

Ostavite komentar