U Kolašinu predstavljena donacija EU – oprema za efikasnije upravljanje otpadom

U Kolašinu predstavljena donacija EU – oprema za efikasnije upravljanje otpadom

Predstavnici Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Uprave javnih radova i četrnaest (14) komunalnih preduzeća u Crnoj Gori boravili su danas u radnoj posjeti Opštini Kolašin i prisustvovali prezentaciji opreme za efikasnije upravljanje otpadom koja je donirana iz sredstava Evropske unije.

Shodno potrebama Javnih komunalnih preduzeća u svim opštinama na teritoriji Crne Gore, uz finansijsku podršku EU Delegacije u Crnoj Gori u iznosu od 430 000 eura, sve opštine su dobile 1247 kontejnera, dok je za 11 opština obezbijeđeno i 11 presa za baliranje selektivno odvojenih reciklabilnih komponenti otpada.

Da bismo ostvarili vrlo zahtjevne ciljeve iz Poglavlja 27 na našem putu ka EU, a posebno one koji se odnose na primarnu selekciju otpada, pripremu otpada za ponovnu upotrebu i recikliranje, potrebno je, prije svega, na adekvatan način organizovati poslove selektivnog sakupljanja otpada.

“Da bi mogli da ostvarimo očekivane efekte, posebno kada je u pitanju oblast upravljanja otpadom, potrebno je da jedinice lokalne samouprave, a posebno komunalna preduzeća, ulože još više kreativnosti, napora i truda da bi ostvarili željene efekte. Prema informacijama koje imamo sa terena, raduje činjenica da komunalna preduzeća, kao naši važni partneri u čitavom ovo procesu, sprovode aktivnosti na promjeni navika pojedinaca“, naglasila je Marina Izgarević Pavićević, direktorica Direktorata za projekte u MEPG.

Audrone Urbonaviciute, zamjenica šefa Sektora za saradnju u Delegaciji Evropske unije, navela je da je upravo upravljanje otpadom jedna od najsloženijih i najizazovnijih oblasti procesa pristupanja, kako kada je u pitanju usvajanje i implementacija standarda EU, tako i kada je riječ o finansijskom aspektu reformi. “Očekujemo da će Crna Gora na najbolji način iskoristiti pomoć EU i preduzeti ozbiljne korake ka standardima i ciljevima EU koji su definisani u procesu pristupanja,” saopštila je Urbonaviciute.

Na to se nadovezao pomoćnik direktora Uprave javnih radova, Predrag Radulović koji je iskoristio priliku da svima zahvali na posvećenosti i saradnji u realizaciji ovog veoma značajnog projekta koji polako, ali sigurno postavlja Crnu Goru rame uz rame sa državama Evropske unije.

Milivoje Bulatović, direktor Komunalnog preduzeća u Kolašinu zahvalio je Ministarstvu i Delegaciji EU u Crnoj Gori na ovoj značajnoj donaciji, posebno imajući u vidu da Opština Kolašin od 2011. nije dobila odgovarajuću komunalnu opremu koju nije mogla iz svog budžeta obezbijediti.

Očekujemo da će i buduća saradnja sa DEU, kao i sa svim relevantnim državnim i lokalnim institucijama biti uspješna poput ovog projekta, i da će Crna Gora u što kraćem roku uspjeti da ispuni sve obaveze iz Poglavlja 27, kako bismo i mi postali dio EU porodice.

izvor: gov.me

Ostavite komentar