U sklopu ReLOaD2 programa održan prvi sastanak Savjetodavne grupe za klaster Coastal Mates (Kotor, Tivat, Budva, Herceg Novi)

U sklopu ReLOaD2 programa održan prvi sastanak Savjetodavne grupe za klaster Coastal Mates (Kotor, Tivat, Budva, Herceg Novi)

U sali Skupštine Opštine Budva održan je prvi sastanak Savjetodavne grupe za klaster opština Coastal Mates, a u sklopu ReLOaD2 programa. Sastanak je održan 10. novembra 2021. godine i prisustvovali su: predstavnik NVO Agora, Novak Govedarica; predstavnica NVO „Bauo“, Mila Medin; predstavnica NVO „Kulturno zavičajno društvo Donja Lastva“, Marija Nikolić; predstavnica NVO „Eko centar Delfin”, Ljiljana Radunović; predstavnica NVO „Kulturno- kreativna radionica Kumbor”, Mirjana Ivović. U ime opštine Kotor, prisustvovale su Katica Brkanović i Tijana Petrović; u ime opštine Tivat Ivana Petković, a u ime opštine Budva: Dragana Đurašević, Jelena Stanić i Iva Bajković.

Naime, kako ReLOaD2 programa počiva na principima transparentnosti i otvorenosti, planirano je da se, prilikom realizacije programskih aktivnosti, uključe svi relevantni subjekti iz lokalnih zajednica kako bi se informisali o programu, ali i dali svoje sugestije za unapređenje sprovođenja projekta. Formiranje savjetodavnih grupa na nivou klastera jedinica lokalnih samouprava je jedan od modela da se različite zainteresovane strane uključe u ovaj proces.
Tokom sastanka UNDP ReLOaD tim je, pored mandata Savjetodavne grupe, predstavio ReLOaD2 program i projektne aktivnosti realizovane do sada, ali i one planirane za naredni period. Tokom diskusije, učesnici/e su podijelili svoja razmišljanja o važnosti rada na polju transparentne dodjele sredstava NVO, ali i važnosti komponente za mlade koja je bitan segment ovoga ReLOaD-a. Takođe, istakli su zadovoljstvo i potrebu da što više zainteresovanih strana sarađuje u ovim oblastima i da se tako unaprijedi kako saradnja na opštinskom, tako i na međuopštinskom nivou.
Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) zvanično je počeo sa realizacijom 1. januara 2021. godine, kao nastavak prethodne faze ReLOaD programa koja je uspješno završena u decembru 2020. godine. Program će biti realizovan u šest zemalja i teritorija Zapadnog Balkana tokom naredne četiri godine. ReLOaD2 finansira Evropska unija iz sredstava Multi-Country Civil Society Facility, uz kofinansiranje UNDP-a i lokalnih samouprava koje će biti obuhvaćene programom.
Opšti cilj ReLOaDa je, kao i u prethodnoj fazi, jačanje partnerstava između lokalnih samouprava i civilnog društva na području Zapadnog Balkana širenjem uspješnog modela transparentnog projektnog finansiranja nevladinih organizacija. U drugoj fazi realizacije programa intervencija će biti usmjerena i na poboljšanje položaja mladih na lokalnom nivou, kroz jačanje participativnog razvoja politika mladih i zajedničkog djelovanja sa lokalnim upravama u tom pravcu. Gore pomenute aktivnosti programa u Crnoj Gori realizovaće se sa pet klastera opština u Crnoj Gori (dvije ili više lokalnih samouprava udruženih u klastere).
U Crnoj Gori su odabrani sljedeći klasteri lokalnih samouprava za učešće u ReLOaD2 programu:
• Tara – opštine Mojkovac, Kolašin i Pljevlja;
• Coastal Mates – opštine Budva, Herceg Novi, Kotor i Tivat;
• Zajedno za sjever – opštine Andrijevica i Berane;
• Zajedno Nikšić i Plužine – opštine Nikšić i Plužine;
• Središnji region – Glavni grad Podgorica, Prijestonica Cetinje, Opština u okviru Glavnog grada Podgorica – Golubovci i Opština Danilovgrad.

Ostavite komentar

%d bloggers like this: